Lieve Maria: A SIS Quiz – Translate!

A kind reader forward this Dutch student curriculum statement:

Lievemaria.nl was een initiatief dat begin 2006 opgezet is door alle wiskunde en natuurkunde studieverenigingen van Nederland. Naar aanleiding van deze actie heeft toenmalig minister Maria van der Hoeven op dinsdag 24 januari 2006 haar plannen met betrekking tot aanpassen van de Tweede Fase aangepast
(Bekijk het nieuwste persbericht, de e-mailconversatie met een medewerker van de minister, het tentamen dat de Kamerleden voorgeschoteld kregen, lees de echte brief (pdf) of de korte versie hieronder)
Wij zijn boos. Wij merken dat wij het universitair niveau eigenlijk niet aankunnen. Er treden dagelijks situaties op waarbij we merken dat we te weinig wiskunde op de middelbare school hebben gehad. Daarom moeten wij nu bijspijkercursussen volgen, of zelfs stoppen met onze studie. Wij horen het geklaag van onze docenten, maar wat kunnen wij eraan doen? Wij zouden willen dat we meer wiskunde hadden gehad op de middelbare school.
Nu bent u bezig om het onderwijs te vernieuwen. Goed idee! Maar we hoorden dat u van plan bent om nòg minder wiskunde te geven. Als u dat doorzet, dan kunnen de nieuwe studenten straks helemaal niets meer begrijpen! Het lijkt ons een beter idee om juist méér wiskunde te geven!
We hopen dat u er nog even over nadenkt.
http://www.lievemaria.nl
Groetjes, 10.000 studenten (wiskunde, natuurkunde en informatica)

One thought on “Lieve Maria: A SIS Quiz – Translate!”

 1. A kind reader emailed this translation:
  Lievemaria.nl was an initiative launched in early 2006 by all of the mathematics and physics student associations in the Netherlands. Following this action, on Tuesday, January 24th, then Minister Maria van der Hoeven adjusted her plans with regards to the second phase.
  (See the latest press release, the e-mail conversation with a representative of the Minister, the exam that the MPs were presented, read the real letter (pdf) or the short version below.)
  We are angry. We see that we really can not function at the university level. Situations occur everyday where we find we have had too little math during high school. Because of this we have to take remedial courses, or even quit our studies. We hear that complaint from our teachers, but what can we do? We wish we had had more math in high school.
  Now you are busy renovating education. Good idea! But we heard that you plan to give even less math. If you go ahead with that, then the new students soon won’t understand anything! It seem like a better idea to just give more math! We hope that you will consider this.
  Sincerely,
  10,000 students (mathematics, physics, and computer science)

Comments are closed.